Własna strona krok po kroku

W tej części pokażemy jak stworzyć stronę domową zaawansowanego użytkownika komputerów,wykorzystującą większość przydatnych elementów języka XHTML oraz kaskadowych akuszy stylów.

Podstawy

 1. Pierwszy dokument XHTML
 2. Pierwszy arkusz stylów

Menu nawigacyjne

 1. Menu — Struktura
 2. Menu — Prezentacja

Formatowanie tekstu

 1. Tekst — Struktura
 2. Tekst — Prezentacja

Budowanie galerii zdjęć

 1. Galeria — Struktura
 2. Galeria — Prezentacja

Kalendarz

tabelki i css dla tabel

 1. Kalendarz — Struktura
 2. Kalendarz — Prezentacja
 3. Kalendarz — Funkcjonalność

Formularze

 1. Formularze — Struktura i prezentacja

Kolumny

Inne


Zmodyfikowano: 12.12.2011, 19:46
submit