Walidatory

rozwinąć

Można sprawdzić poprawność XHTML, CSS.

rozwinąć

Automatycznie sprawdza większość reguł dotyczących poprawności składni i struktury XHTML. Nie sprawdza semantyki, stylów, ani skryptów.

Opcje validatora

Encoding
Opcja ta pozwala na nadpisanie informacji o użytym w dokumencie kodowaniu znaków. Możesz skorzystać z tej opcji w celach testowych, bądź jeśli zapomniałeś o umieszczeniu odpowiedniej informacji w dokumencie, by sprawdzić czy składnia kodu jest poprawna.
Use Fallback instead of Override (Encoding)
Powyższa opcja nie będzie wymuszać kodowania, jeśli strona zadeklaruje własne.
Type
Ta opcja pozwala na nadpisanie deklaracji typu dokumentu (Doctype). Możesz skorzystać z tej opcji w celach testowych, bądź jeśli zapomniałeś o umieszczeniu odpowiedniej informacji w dokumencie, by sprawdzić czy składnia kodu jest poprawna.
Use Fallback instead of Override (Type)
Powyższa opcja zostanie użyta tylko, gdy dokument nie posiada DOCTYPE.
Show source input
Wyświetla kod źródłowy walidowanego pliku oraz umieszcza notyfikacje o błędach wraz z informacją w której linii tego kodu pojawia się błąd. Ułatwia to poprawianie kodu.
Show an outline of this document (outline)
Uaktywnienie tej opcji sprawi, że validator stworzy logiczną strukturę strony w oparciu o nagłówki zawarte na stronie (od <h1> do <h6>). Jeśli Twój dokument poprawnie wykorzystuje nagłówki, opcja ta wyświetli zgrabną strukturę dokumentu.
Show parse tree
Opcja ta wyświetli informacje o tym w jaki sposób SGML Parser przeczytał Twój dokument. Dzięki temu możesz sprawdzić jak działa automatyczne otwieranie i zamykanie elementów oraz jak interpretowany jest błędny kod.
Exclude attributes from the parse tree
W powyższym nie pokaże wartości atrybutów.
Validate error pages
Walidator z reguły poinformuje Cię, że strona którą chcesz sprawdzić jest niedostępna (np.: z powodu błędu 404). W pewnych okolicznościach jednak możesz chcieć by walidator sprawdził zgodność stron z błędami wysyłanych przez serwer. Do tego służy właśnie ta opcja.
Verbose Output
Domyślnie validator przekazuje jedynie informację czy strona jest poprawna czy też nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym dlaczego Twoja strona nie jest poprawna, oraz uzyskać przydatne informacje o wyświetlanych błędach — uaktywnij tę opcję.

rozwinąć

Również walidator poprawności struktury HTML.

Walidator XML Schema.

Multi-walidator.

Walidator poprawności struktury dokumentu CSS.

Multi-walidator (trochę dostępność, trochę SEO + wyniki z W3C).

Walidator umożliwający sprawdzenie danej strony pod kątem dostępności. Umożliwia wybór pomiędzy normami Section 508 (amerykańska) i WAI/WCAG (generalne zalecenia W3C).

Automatycznie da się sprawdzić tylko niektóre aspekty dostępności. To, że automatyczny walidator niczego nie znajduje, nie oznacza jeszcze, że strona jest dostępna.

Narzędzia do walidacji

Do przeglądarki istnieje rozszerzenie o nazwie , które integruje wszystkie ważniejsze validatory.

Istnieje także podobne narzędzie dla przeglądarki Opera . Nawet bez jego pomocy do Walidatora W3C można wysłać dokument skrótem Ctrl+Alt+V.

Walidator poprawności odnośników na stronie.

Inne walidatory


Zmodyfikowano: 11.03.2012, 15:29
submit