Składnia

Teksty kursu powinny wyglądać spójnie, dlatego ten dokument opisuje podstawowe konwencje.

Nagłówek opisujący element/właściwość:

 !!Polska nazwa: @@[email protected]@

Przykładowy kod należy otaczać

 @@w ten sposó[email protected]@

Przykłady mają być wyróżnione wcięciem. Mogą zawierać opis.

 (odstęp)
 (spacja)@H<html>@H
 (spacja)Tag HTML
 (odstęp)

Przykłady mogą pokazywać obok siebie właściwe i niewłaściwe techniki:

 + Tak należy robić
 - A tak jest źle

Notatki umieszczane przez

 -> Notatka dla czytelników (np. tips, objaśnienie nieco zbaczające z tematu)

 -< Uwaga dla czytelników (np. ostrzeżenie przed częstym błędem)

 -? Notatka dla piszących kurs — co zostało do zrobienia, co trzeba przerobić.

Przykłady działania HTML/CSS można wstawiać tagiem <raw>

 <raw><span style="font-size:10em">Przykład</span></raw>

Cała składnia opisana została w Basic EditingTextFormattingRules.


Zmodyfikowano: 05.08.2011, 02:43
submit