Języki używane do tworzenia stron WWW

Strony WWW są wynikiem wielu ściśle współpracujących ze sobą technologii. Każda z nich ma swoje ściśle określone zadanie i tworzy „warstwę” strony.

Języki wg roli

Na budowę strony WWW składają się:

Treść (ang. copy)

To tekst i ilustracje do niego, czyli to, co chcesz opublikować na Sieci. Treść może zawarta być w zwykłych plikach lub generowana na bieżąco przez serwer WWW (za pomocą PHP albo SSI)

Struktura (ang. markup)

Zaawansowane: można przetłumaczyć dowolny plik XML na (X)HTML za pomocą języka XSLT.

To podział tekstu na sekcje, akapity, listy, tabele i połączenie go z ilustracjami. To jest główna rola języka (X)HTML.

Prawidłowe użycie HTML nadaje dokumentowi semantykę.

Prezentacja/układ (ang. presentation/layout)

To definiowanie wyglądu dokumentu (jego elementów strukturalnych) za pomocą Kaskadowych Arkuszy Stylów.

Dzięki prezentacji niezależnej od treści dokumentu można wielu dokumentom łatwo nadać ten sam spójny styl. Można też jeden dokument przedstawić na różne sposoby — np. inaczej na ekranie komputera, inaczej do druku, a jeszcze inaczej na małych ekranach urządzeń przenośnych.

Przykład różnych „skórek”: www.csszengarden.com

Można też przygotować kilka „skórek” dla dokumentu i pozwolić każdemu użytkownikowi wybrać tą, która mu się najbardziej podoba.

Zachowanie (ang. behavior)

To kontrolowanie zachowaniem poszczególnych elementów na stronie za pomocą Javascript. JavaScript w połączeniu z DOMCSS nazywany jest DHTML, a JavaScript komunikujący się z serwerem za pomocą HTML lub XML — AJAX.

Nie myl języków Java i JavaScript. To są dwa zupełnie różne języki. Nie są ze sobą spokrewnione. Są aplety Javyskrypty JavaScript.

Języki wg lokalizacji

Należy pamiętać, że w generowaniu, przesyłaniu i wyświetlaniu stron WWW w Internecie uczestniczy wiele komputerów, przez co cały proces jest rozproszony.

Ze swojego osobistego komputera wgrywasz stronę na serwer. Wgrywa się raz, a potem serwer będzie wysyłał stronę klientom (użytkownikom) na każde żądanie.

Strona jest wyświetlana dopiero po stronie klienta, dlatego dla Ciebie, twórcy strony, jest bardzo wiele niewiadomych jak strona się wyświetli, np. nie możesz przewidzieć jaką rozdzielczość ekranu będzie miał użytkownik twojej strony i musisz stronę napisać tak, aby działała dobrze w różnych rozdzielczościach.


Zmodyfikowano: 28.08.2011, 23:36
submit