O kursie BrowseHappy

Kurs jest objęty GNU Free Documentation License (GNU FDL bądź GFDL).

Ilustracje do niektórych artykułów są zaczerpnięte z Tango Project i są na licencji CC.

Pojedyncze artykuły mogą być objęte innym rodzajem licencji. Należy wtedy zwrócić uwagę na notatki przy artykule.

Udział w projekcie

Kompleksowy kurs tworzenia stron internetowych jest wyzwaniem bardzo ambitnym. Z tego właśnie powodu chcemy zaprosić użytkowników Sieci do partycypacji w tym projekcie.

Oparliśmy kurs na Wiki, aby mógł być nieustannie aktualizowany i poprawiany — przez każdego.

Przez partycypację rozumiemy udział w powstawaniu stron, tworzenie errat i poprawek, aktualizację zawartości a także podsyłanie pomysłów dalszego rozwoju.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i wolny. To znaczy, że możesz podzielić się ze światem swoją wiedzą, zmodyfikować zawartość tak by odpowiadała realiom, poprawić błędy itp. nie oczekując niczego ponad podziękowania i satysfakcję.

W czym pomóc?

Języki programowania

Za standard przyjęliśmy język XHTML Strict w wersji 1.0 oraz CSS 2.1. JavaScript opieramy o ECMA 262-3, W3C DOM i ogólnie przyjęte praktyki/de facto standardy.

Przeglądarki

Kurs skupia się na standardach WWW i opisuje głównie jak rzeczy powinny działać. Problemy i sztuczki poszczególnych przeglądarek są mało ścisłą i szybko zmieniającą się wiedzą.

Ważne: informacje o niekompatybilnościach przeglądarek, hackach i sztuczkach powinny być umieszczone w wyszczególnionych ramkach, a najlepiej na osobnych stronach, a nie wmieszane w podstawowy tekst kursu.

Kultura językowa oraz styl

Najbardziej podoba się i odpowiada nam styl bezpośredni, zwany również „na ty”.

Prosimy trzymać się konwencji składu tekstu.

Autorzy

Za powstanie tego kursu odpowiedzialność ponoszą Kornel Lesiński i Tomasz Staniak.

Ponadto swój wkład mieli (kolejność przypadkowa):

Dodaj swój profil

Jeśli wprowadzisz jakieś zmiany na stronach kursu, możesz założyć swój profil wchodząc na niego z listy ostatnich zmian. Informacje z profili zostaną zebrane i dołączone do tego działu.


Zmodyfikowano: 09.08.2008, 06:25
submit