Formaty graficzne

Grafiki można zapisać do pliku używając różnych formatów graficznych. Nie ma jednego uniwersalnego formatu — każdy ma swoje mocne i słabe strony. Zły wybór spowoduje utratę jakości grafiki albo utworzy plik o dużej objętości, który będzie się długo ściągał przez Internet.

JPEG (.jpg)

JPEG jest formatem graficznym przeznaczonym do zdjęć. Dobrze radzi sobie z obrazami, które mają dużo kolorów w różnych odcieniach i gładkie przejścia tonalne.

Słabym punktem JPEG są ostre linie i jaskrawe kolory — po zapisaniu w tym formacie zostaną zniekształcone i rozmazane.

JPEG nie obsłguje przezroczystości — grafiki w tym formacie są zawsze prostokątne.

PNG (.png) Bug w IE6

Format PNG (czyt. ping) nadaje się do rysunków technicznych takich jak schematy, wykresy. Najlepiej jest w nim zapisywać małe ozdobniki na stronie, jak rożki, kropki, powtarzające się wzory tła.

Grafiki PNG używające półprzezroczystości nazywane są PNG z kanałem alpha

PNG w pełni obsługuje przezroczystość. Grafiki w tym formacie mogą mieć różne kształty, a nawet efekty półprzezroczystości jak np. rozmyte cienie.

Ograniczenia co do ilości kolorów nie ma 24-bitowa odmiana PNG (PNG24), ale pliki PNG24 są zazwyczaj zbyt duże do praktycznego zastosowania na Sieci

Słabością PNG jest ograniczona ilość kolorów (odcieni), jakie może przedstawić. Jeśli grafika jest zbyt różnorodna, to pojawią się na niej pasy/prążki ujednoliconych kolorów.

PNG — jak i dlaczego używać

GIF (.gif)

Poprzednikiem PNG był format GIF. Ma podobne zastosowanie — proste rysunki i małe ozdobniki. Ma słabsze wsparcie dla przezroczystości — nie można w tym formacie zapisać półprzezroczystości, przez co krawędzie GIF-ów są zawsze ostre.

GIF wyróżnia możliwość zapisania ktrótkich animacji. Odpowiednie programy są w stanie zapisać serię obrazków jako jeden plik GIF.

Unikaj umieszczania zapętlonych (powtarzających się) animacji na stronie. Rozpraszają one uwagę i po dłuższym czytaniu strony irytują. Ponadto animacja negatywnie kojarzy się z reklamą. Jako przykład polecamy stronę web4all.

SVG (.svg, .svgz)

SVG jest formatem grafiki wektorowej, zapisywaną znacznikami XML.

Formaty, których należy unikać

Pliki w formacie BMP tworzonym przez wiele programów w systemie Windows nie nadają się do zastosowania w Sieci — są zbyt duże. Przed umieszczeniem na stronie WWW należy je skonwertować na format PNG.

Podobnie jest z plikami TIFF, czasem generowanymi przez oprogramowanie skanerów. Zeskanowane zdjęcia należy pomniejszyć i zapisać jako JPEG lub zapisać je w SVG.

Skuteczna i prosta kompresja grafiki pod Windows

Używając tego sposobu na zmniejszenie obrazków, zyskasz czas który zostałby stracony na konfiguracji zapisu w Photoshopie czy Gimpie, przy czym efekt będzie o wiele lepszy niż stosując ww. programy. Zamieszczony program to zbiór wydajnych kompresorów które odpalasz skryptem. Działa dla formatów takich jak: .jpg, .png, konwertuje z użyciem silnej kompresji .gif➔.png i .bmp➔.png.

  1. Pobierz paczkę.
  2. Zainstaluj i umieść skrypt .bat w tym samym folderze co pliki z grafiką.
  3. Uruchom skrypt i cierpliwie czekaj.

Zmodyfikowano: 25.05.2014, 03:05
submit