Rozciąganie strony na całą wysokość okna

Minimalna wysokość Bug w IE6

Najprościej i najbezpieczniej jest nie wymuszać rozciągania na wysokość okna/ekranu, a jedynie nadać sensowną minimalną wysokość stronie:

 #tresc {min-height: 20em;}

Rozciąganie Bug w IE6

 html {height:100%;}
 body {min-height:100%;}

Potrzeba nadać wysokość dla <html>, ponieważ w CSS wysokość podlega regule:

Wysokość elementu podana w procentach nie działa, jeżeli wysokość elementu nadrzędnego zależy od jego zawartości.

a wysokość <html>, choć tego nie widać, była by zależna od wysokości <body>.


Zmodyfikowano: 12.03.2007, 20:20
submit