Menu

Łączenie plików ze sobą jest możliwe za pomocą samego XHTML. Przeglądarki potrafią łączyć dokumenty za pomocą znacznika: <object data="śćieżka dostępu do pliku" type="typ_MIME"></object>.

Menu jest listą definicyjną (<dl>, <dt>, <dd>) odnośników (<a>):

 <dl>
  <dt><a href="index.xhtml">Strona główna</a></dt>
  <dt><a href="galeria.xhtml">Fotki z wakacji</a></dt>
  <dt><a href="książki.xhtml">Czytelnia</a></dt>
  <dt><a href="ostronie.xhtml">O tej stronie</a></dt>
  <dt><a href="kontakt.xhtml">Kontakt z autorem</a></dt>
 </dl>

Można listy zagnieżdżać w sobie, aby uzyskać hierarchicznie ułożone menu:

 <dl>
  <dt><a href="index.xhtml">Strona główna</a></dt>
  <dt>Fotki z wakacji</dt>
   <dd>
    <dl>
     <dt><a href="galeria/mazury.xhtml">Mazury</a></dt>
     <dt><a href="galeria/majorka.xhtml">Majorka</a></dt>
     <dt><a href="galeria/maui.xhtml">Maui</a></dt>
    </dl> <!-- zamknięcie wewnętrznej listy -->
  </dd> <!-- i dopiero zamknięcie elementu, w którym była -->
 </dl>

Zwróć uwagę, że listy zagnieżdza się umieszczając je wewnątrz elementu znaczika <dd>, a nie w samej liście.


Zmodyfikowano: 05.08.2011, 02:10
submit