Funkcjonalność kalendarza

zamienić to na ramki pływające

Zaraz, zaraz... Przecież mieliśmy mieć możliwość przełączania miesięcy... W tym celu w popupie będziemy otwierać nowe miesiące. Tak więc włączamy atrybut target:

 <!-- wlacz atrybut target -->
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//golem.ph.utexas.edu//DTD XHTML 1.1 plus Target 1.0//EN" "http://golem.ph.utexas.edu/DTD/xhtml11-target.dtd">

Teraz tworzymy listę miesięcy. Może to być lista numerowana odnośników <a>. Odnośniki wszystkie otwieramy w nowym oknie. Ustawiamy mu identyfikator kalendarz. Dzięki temu, nie będziemy mieli kilka okien, lecz zawsze tylko jedno. Dzięki ustawieniu identyfikatora możemy wczytywać do niego strony. Identyfikator powinniśmy wpisać w atrybucie target:

 <a target="kalendarz" href="adres">Opis (nowe okno)</a>

Dodaj na końcu style.css:

 ol:not(:first-child) {display: none;}
 ol:hover:not(:first-child) {display: block;}

Tworzymy kolejne strony... I gotowe!


Zmodyfikowano: 30.08.2011, 03:03
submit