Kalendarz

Kalendarz miesięczny

 Dzień 18 Nadawanie Kalendarzowi Prawdziwego Tytułu
 Dzień 19 Używanie Prawdziwych Nagłówków Tabel
 Dzień 20 Tworzenie Streszczenia Dla Tabel

Najczęściej używanym typem kalendarza jest kalendarz miesięczny. Dni miesiąca są danymi tabelarycznymi, więc do jego przedstawienia należy użyć tabeli.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd" xml:lang="pl">
 <head>
 <title>Kalendarz</title>
 </head>
 <body>
 <table summary="Kalendarz miesięczny">
 <caption>Marzec 2006</caption>
 <thead>
 <tr>
 <th>Tydzień</th>
 <th><abbr title="Poniedziałek">Pn</abbr></th>
 <th><abbr title="Wtorek">Wt</abbr></th>
 <th><abbr title="Środa">Śr</abbr></th>
 <th><abbr title="Czwartek">Cz</abbr></th>
 <th><abbr title="Piątek">Pt</abbr></th>
 <th><abbr title="Sobota">So</abbr></th>
 <th><abbr title="Niedziela">Nd</abbr></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td>9</td>
 <td></td>
 <td></td>
 <td>1</td>
 <td>2</td>
 ...
 <td>31</td>
 <td></td>
 <td></td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 </body>
 </html>


Zmodyfikowano: 31.08.2011, 11:58
submit