Galeria — CSS

Bez podpisów

Wystarczy nadać elementom listy display:inline. Wtedy obrazki automatycznie ułożą się w linie i będą przenoszone do nowej linii.

Z podpisami

inline-block Bug w IE Bug w FF

Reguły:

 li {display:inline-block;}
 img {display:block;}

spowodują, że elementy listy będą się układały podobnie jak przy display:inline, ale będą mogły zawierać w sobie blokowy obrazek, który wymusi przeniesienie opisu do nowej linii.

Miniatury w nowym oknie

Otwieranie okien wymaga XHTML 1.1 i własne DTD. Należy użyć tego DTD. Linki otwierane w nowym oknie tworzymy następująco: <a target="_blank" href="adres">Opis</a>


Zmodyfikowano: 30.08.2011, 02:58
submit