Przygotowanie strony do druku

Arkusze dla media="print"

Aby coś ukryć podczas drukowania, wystarczy nadać styl display:none.

Załóżmy, że mamy dwa nagłówki:

 <h1 id="a1">widoczny na stronie</h1>
 <h1 id="b2">widoczny na wydruku</h1>

Aby na stronie widoczny był pierwszy, a przy wydruku tylko drugi, należy nadać im takie style:

  #a1 {display:block}
  #b2 {display:none}
  
  @media print {
  #a1 {display:none}
  #b2 {display:block}
  }

To samo uzyskać można importując style z plików zewnętrznych, nadając im przy tym odpowiedni typ mediów.

a:after {content:attr(href);}

Układ strony

ustawić szerokości w %, uwaga na Operę i IE7 dopasowujące szerokość

pozycjonowanie vs podział na strony

orphans, widows, page-break-*

drukowanie w orientacji poziomej (landscape)

Rzeczy zależne od przeglądarki

Obecna wersja CSS nie daje kontroli nad nagłówkiem i stopką dodawanymi przez przeglądarkę. Zazwyczaj umieszczany jest tam adres i tytuł strony.

Przeglądarki najczęściej nie drukują kolorów i grafik tła, dlatego należy unikać sztuczek z tłem (np. podstawianie grafiki za tekst lub specjalne wypunktowania list) w wersji do druku.

Obejściami tych ograniczeń jest poinstruowanie użytkownika jak skonfigurować przeglądarkę albo udostępnienie drukowalnej wersji strony w PDF. Oba rozwiązania sa dalekie od ideału, niestety.


Zmodyfikowano: 16.01.2009, 03:44
submit