Wyjątki

Sposób obsługi wyjątków w JS jest bardzo podobny do innych języków.

 try {
 /* blok, w który może wystąpić wyjątek */
 throw {"żartowałem": false}; /*JSON*/
 }
 catch(e) /* nie podaje się nazwy klasy */
 {
 if (!e["żartowałem"]) alert('bum!');
 }

Bloki try-catch można zagnieżdżać. catch może wyrzucać ponownie nieobsłużone wyjątki.

 try {
 throw {"żartowałem": false}; /* JSON */
 }
 catch(e) /* nie podaje się nazwy klasy */
 {
 try {
 if (!e["żartowałem"]) throw e;
 } catch (e2) {alert('bum!');}
 }

Zmodyfikowano: 13.09.2011, 06:07
submit