JavaScript — najbardziej niezrozumiany język w Sieci

przed rozwijaniem przeczytać powyższe oraz ewentualnie rzucić okiem na http://domscripting.com/book/sample/

Rumak to nie rum

JavaScript to nie Java. Są to zupełnie osobne języki. Składnia JavaScript nie jest bardziej podobna do Javy, niż do C/C++, czy nawet PHP.

JavaScript pierwotnie nazywał się LiveScript. Przez Microsoft nazywany jest JScript lub Active Scripting. Dziś to ECMAScript (opisany w specyfikacji ECMA 262) połączony z W3C HTML DOM.

Zapamiętaj: Java != JavaScript.

Dziedziczenie metodą kaczki

Wielu programistów używa JavaScript, jakby to był prościutki strukturalny/proceduralny język. Nic bardziej mylnego — Javascript jest obiektowy do szpiku kości.

Obiektowość w JavaScript nie opiera się na ścisłej hierarchii z góry ustalonych typów, a bardziej na zasadzie: „jeśli wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, to jest kaczka”.

Dzięki tak luźnemu podejściu oraz specjalnym cechom funkcji obiektowość w JS ma ogromne możliwości. Można uzyskać w nim nawet funkcjonalność znaną z „klasycznie” obiektowych języków jak hermetyzacja oraz dziedziczenie, a interfejsy i klasy wewnętrzne są zbędne.

Łosie i głuchy telefon

JavaScript ma bardzo złą reputację. To nie jest wina języka, lecz jego użytkowników. Wiele skryptów nie było pisanych przez programistów, a tylko przez webmasterów nie mających pojęcia o prawdziwym programowaniu, którzy modyfikowali cudze modyfikacje cudzych zlepków zmodyfikowanych skryptów... i do dziś są strony rozprowadzające takie „super cool” skrypty, które przeszły przez ten „głuchy telefon”.

Wiele skryptów sięga jeszcze czasów starego Netscape, którego kiepskie wsparcie dla JavaScript, prymitywny DOM oraz szczątkowy CSS zmuszały do pisania wielkich, skomplikowanych i kruchych skryptów. To przeszłość.

Dobrze napisane skrypty nie powodują problemów z dostępnością strony. Dobrze napisane skrypty nie przeszkadzają botom wyszukiwarek. Dobrze napisane skrypty są łatwe w modyfikacji i zastosowaniu na wielu stronach. Zaawansowany JavaScript to nie tylko bezsensowne bajery jak latające zegarki.


Zmodyfikowano: 03.06.2015, 15:45
submit