Osadzanie skryptów w XHTML

Kolejność osadzania skryptów ma znaczenie. Będą wykonywane w takiej kolejności, w jakiej zostały umieszczone w kodzie strony.

Skrypt w kodzie: <?javascript ?>

Pomiędzy <?javascript ?> się umieszcza odpowiedni kod, na przykład:

 <?javascript if (2 === 2) {} ?>

Zaraz po <? umieszczamy nazwę języka małymi literami, w tym przypadku javascript.

Takie skrypty można wstawiać przed DOCTYPE

W XHTML skrypty można osadzać za pomocą <script type="application/javascript"/>, ale w XHTML można używać XML-owej składni.

W skrypcie nigdy nie może wystąpić ciąg znaków "?>"

Skrypt w pliku zewnętrznym: <script src="" type="application/javascript"/>

O wiele wygodniej i często wydajniej jest umieszczać skrypty w osobnym pliku. Plik ma zawierać wyłącznie JavaScript, dlatego nie trzeba unikać pisania "?>".

Ścieżkę do pliku wskazuje atrybut src. W elemencie <script> można umieścić dowolny kod JavaScript, wykonany zostanie gdy plik nie istnieje. Atrybut type można wtedy pominąć, bo serwer WWW wyśle odpowiedni typ.

Umieszczanie skryptów z cudzego serwera może być niebezpieczne, ponieważ skrypty są w stanie wykradać dane ze strony oraz cookies użytkownika.

Skrypty nie mogą być dołączane za pomocą <?javascript ?>

Ograniczenia JavaScript w XHTML

W przeglądarkach XHTML JavaScript jest traktowany ściślej i kilka przestarzałych funkcji i konstrukcji nie jest obsługiwanych.


Zmodyfikowano: 30.08.2011, 00:22
submit