Pliki graficzne

JavaScript udostępnia nam gotową klasę Image() która pozwala na manipulowanie plikami graficznymi. Należy najpierw otworzyć plik graficzny. Do otwarcia pliku graficznego służy klasa Image(). Wywołanie new Image() ma postać:

 new Image()

Najpierw jednak utworzyłeś tylko obiekt Image, ale nie wybrałeś pliku. Aby wybrać plik, należy użyć właściwości src:

 var plik = new Image()
 plik.src = 'obrazek.jpg'

Pobieranie wymiarów obrazka

Obiekt Image() posiada właśćiwośći widthheight, zawierające wymiary obrazka.

 var plik = new Image()
 plik.onload = function() {}
 plik.src = 'obrazek.jpg'
 var szerokosc = plik.width
 var wysokosc = plik.height

Ustawianie wymiarów obrazka

Tutaj wywołanie Image() ma postać: new Image(szerokość,wysokość) Bardziej praktyczny przykład:

 var plik = new Image(300,300) //ustawiamy wymiary obrazka na 300x300
 plik.onload = function() {}
 plik.src = 'obrazek.jpg' //ustawiamy adres obrazka
 var img = document.createElement('img')
 img.src = plik.src
 img.width = plik.width
 img.height = plik.height
 document.body.appendChild(img)

Zmodyfikowano: 03.08.2011, 04:50
submit