Instrukcje warunkowe

JavaScript posiada kilka instrukcji warunkowych.

Instrukcja ?

Składnia: warunek ? wartość1 : wartość2 na przykład:

 liczba = prompt("Podaj liczbę:","");
 alert(liczba > 10 ? "Podałeś liczbę większą niż 10" : liczba < 10 ? "Podałeś liczbę mniejszą niż 10" : liczba === "10" ? "Podałeś liczbę 10" : "Sorry, " + liczba + " is not a number...");

Zmodyfikowano: 29.08.2011, 09:48
submit