Korzystanie z obiektu XMLHttpRequest

Obiekt XMLHttpRequest umożliwa wysyłanie asynchroniczne żądanie — to A w nazwie AJAX — ze skryptu JavaScript, poprzez protokół HTTP. Został stworzony w 1999 roku przez Microsoft w aplikacji Outlook Web Access (jako składnik obiektu ActiveX).

Wywołanie obiektu Bug w IE6

Komunikacja następuje przez obiekt klasy XMLHttpRequest. Aby z niego skorzystać, należy stworzyć nową instancję:

 var obiekt = new XMLHttpRequest;

Prosta zmienna wywołania obiektu

 var getXMLHttpRequest = new XMLHttpRequest;

Wynik:

 var obiektXMLHttpRequest = getXMLHttpRequest;

Zmodyfikowano: 29.08.2011, 23:51
submit