Statusy HTTP

Błędy: 4xx Bug w IE

Wszystkie błędy HTTP (z wyjątkiem błędów wewnętrznych serwera) mają numery zaczynające się od 4xx.

Jeśli piszesz skrypty po stronie serwera, to pamiętaj o ustawianiu statusu. Nie wystarczy napisać użytkownikowi „brak pliku!”, trzeba o tym poinformować także maszynę (np. robota wyszukiwarki, aby nie indeksował stron z błędami).

NumerOpis
403Odmowa dostępu do pliku/strony. Ten status powinien być ustawiany, gdy zwracasz błąd typu „Nie jesteś zalogowany!”
404Nie odnaleziono pliku, strony albo odpowiedniego rekordu w bazie (wskazanego w adresie strony). Ten status jest typową odpowiedzią na każdy przypadkowy, nieprawidłowy adres strony.
410Plik tu był, ale został umyślnie i bezpowrotnie usunięty. Ten status informuje przeglądarki/wyszukiwarki, żeby nie sprawdzały więcej tego adresu.

Przekierowania: 3xx

Statusy 301-303 oznaczają przekierowanie (opisane szczegółowo na osobnej stronie).

Status 304 jest odpowiedzią „nic się nie zmieniło” i służy do zapytań warunkowych.

jeszcze jest kilka mniej ciekawych...

OK: 2xx

Najbardziej powszechny jest status 200, który oznacza, że wszystko jest OK i serwer odsyła cały znaleziony plik.

opisać szczegóły?

Inne statusy 2xx mogą oznaczać, że wysyłana jest tylko część pliku, że plik dopiero co został utworzony,

Błędy serwera: 5xx

Status 500 oznacza awarię serwera (która nie jest z winy klienta), np. błąd w jego konfiguracji, brak połączenia z bazą danych, itp.

503 oznacza, że dana usługa serwera jest „nieczynna”. Najczęściej używany jest przy komunikatach o przekroczeniu limitu transferu. Można go też użyć gdy chwilowo wyłącza się stronę na czas jej aktualizacji.


Zmodyfikowano: 28.06.2011, 13:58
submit