Statusy serwera WWW są wysyłane w odpowiedzi (ang. response) do klienta (przeglądarki).

W przykładowym nagłówku:

 HTTP/1.1 200 OK
 Server: Jakis/1.0
 Date: Wed, 09 Feb 1994 22:23:32 GMT
 Content-Type: application/xhtml+xml

Status to 200 OK — w pierwszym wierszu nagłówka zaraz za oznaczeniem i wersją protokołu.

Status ma przypisaną ściśle określoną wartość liczbową oraz treść informacyjną, która teoretycznie może być dowolna. Zaleca się jednak stosowanie jednolitych komunikatów w języku angielskim.

Pierwsza cyfra statusu oznacza jego klasę.

List of HTTP status codes on Wikipedia


Zmodyfikowano: 13.02.2012, 13:00
submit