Typy MIME

Typ vs kodowanie

;charset

problemy text/xml

Wymuszanie pobierania: Content-Disposition

Obsługa tego nagłówka nie jest wymagana przez specyfikację HTTP.

Ostateczna decyzja, czy plik zostanie wyświetlony, czy pobrany należy do przeglądarki. Można zasugerować pobieranie pliku za pomocą nagłówka Content-Disposition:

  Content-Disposition: attachment

Nie należy używać fałszywego typu danych (Content-Type) do wymuszenia pobierania. Może to spowodować różne reakcje przeglądarek, od wyświetlenia niejasnego/alarmującego komunikatu o nieznanym typie po wymuszenie otwierania pliku, jeśli użytkownik zapytany o „nowy” typ przypadkiem zaznaczy taką opcję.

Nagłówek ten pozwala również zasugerować nową nazwę dla pobieranego pliku, co przydaje się, gdy plik generowany jest przez skrypt:

  Content-Disposition: attachment; filename="nowanazwa"

Dużo elegantszym i bardziej kompatybilnym rozwiązaniem jest skonfigurowanie serwera tak, aby wywoływał odpowiedni skrypt/plik spod adresu zawierającego żądaną nazwę pliku. W przypadku serwerów Apache realizuje to mod_rewrite.


Zmodyfikowano: 21.12.2006, 15:26
submit