XML Schema

XML Schema jest nagłówkiem informującym teoretycznie przeglądarkę, z jaką wersją XHTML ma do czynienia. Jest on jednocześnie elementem głównym. Dla XHTML właściwym XML Schema jest:

 <html
 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd"
 >

Należy to rozumieć następująco:

html
Główny element dokumentu.
"http://www.w3.org/1999/xhtml"
Ścieżka do przestrzeni nazw
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Ścieżka do przestrzeni nazw XML Schema
"http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd"
Ścieżka do pliku XML Schema

Więcej o wersjach XHTML dowiesz się w rozdziale Doctype.


Zmodyfikowano: 11.09.2011, 23:07
submit