XHTML 2.0

XHTML 2.0 to projekt zarzucony ze względu na brak kompatybilnośći wstecznej! Alternatywą może być HTML 5.

W projektach (Working Draft) XHTML 2.0 konsorcjum W3C zaprezentowało wiele nowych elementów dających większe możliwości twórcom stron WWW.

Do najważniejszych zmian w stosunku do XHTML 1.x należą:

 <li><a href="index.html">Strona Główna</a></li>

można będzie używać następującej składni:

 <li href="index.html">Strona Główna</li>@H
 <p role="note">
 ...
 </p>


Zmodyfikowano: 17.08.2011, 04:34
submit