Różnice między XHTML a HTML

XHTML 1.0 i XHTML 1.1 jest przedstawieniem HTML 4.01 za pomocą XML. Zbiór elementów mają identyczny, ale mają różne reguły dotyczące składni:

HTMLXHTML
Prawidłowy typ zawartości to text/htmlPrawidłowy typ zawartości to application/xhtml+xml (patrz: Wysyłanie XHTML jako XHTML oraz XHTML a Internet Explorer)
Nie ma znaczenia wielkość liter. Nazwy elementów i atrybutów można pisać dużymi literami. <HtML> to to samo, co <html>Nazwy elementów i atrybutów muszą być pisane małymi literami
CSS i DOM JavaScript nie rozróżnia wielkości liter w nazwach elementówCSS i DOM działa tylko z nazwami elementów pisanymi dokładnie tak, jak w dokumencie XHTML
Niektóre elementy są zawsze puste i nie mają tagu zamykającego. DTD dokumentu z góry określa, które. Dla HTML są to m.in.: <img>, <br>, <input>Puste są te elementy, które autor zapisze w postaci <element/> lub <element></element>
DTD wymusza automatycznie dostawianie elementów w niektórych miejscach, np. <tbody>W XHTML DOM będzie zawierał tylko te elementy, które autor napisał.
HTML dopuszcza skrócone atrybuty, np. <input checked>XHTML wymaga zawsze atrybutów z wartością, np. <input checked="checked"/>
Ma niezgodną z XML składnię, przez co nie można go bezpośrednio mieszać z XML-owymi językami.XHTML jest zgodny z XML i ma swoją przestrzeń nazw. Może być łączony z  Atom, SVG, MathML, RDF? i innymi.
Przeglądarki ignorują niepoprawny HTML, co może powodować różną interpretację dokumentu w różnych przeglądarkachXHTML bezwzględnie wymaga poprawności składni.


Zmodyfikowano: 21.09.2015, 16:41
submit