Wprowadzenie do XHTML

Podstawowym językiem używanym do tworzenia stron WWW jest HTML. W tym kursie przedstawiamy XHTML, czyli jego wersję opartą na języku XML.

XHTML:

XHTML nie odpowiada za wygląd dokumentu. Cała strona (witryna) składa się z bardzo wielu oddzielnych dokumentów i zapisanie wyglądu za pomocą XHTML wymagało by powtarzania informacji o wyglądzie w każdym dokumencie. Zamiast tego XHTML zawiera jedynie treść, a wygląd opisuje się w osobnym, wspólnym arkuszu stylów.

Pliki XHTML

Pliki XHTML są plikami tekstowymi. Jest to tekst z dodatkiem pewnych kombinacji znaków i nazw, które przeglądarka interpretuje jako polecenia.

Pliki XHTML oglądane w programie, który tych poleceń nie interpretuje, są widziane w postaci tzw. źródła strony. W tej postaci pliki XHTML są łatwe do edytowania w praktycznie każdym edytorze tekstu.

W swojej przeglądarce wybierz teraz opcję źródło strony i zobacz, jak wygląda kod źródłowy tej strony.

Kiedy XHTML jest naprawdę X (eXtensible) Bug w IE

Do pisania XHTML na własnym komputerze wystarczy w nazwach plików używać rozszerzenia .xhtml, żeby były poprawnie interpretowane jako XHTML.

Niestety poprawne umieszczenie plików XHTML na serwerze WWW jest bardziej skomplikowane. Domyślnie serwery WWW są skonfigurowane do wysyłania HTML (w nagłówkach HTTP używają typu text/html), przez co przeglądarki „widzą” XHTML tylko jako HTML, który zawiera błędy składniowe. Więcej o konfiguracji serwera pod XHTML (zaawansowane) .


Zmodyfikowano: 20.01.2016, 01:12
submit