Formularze HTML 5

Rozszerzenia HTML5 są kompatybilne wstecz. Wg specyfikacji HTML4/XHTML1 element <input> z nierozpoznanym przez przeglądarkę typem ma zachowywać się jak type="text". Nieznane atrybuty mają być ignorowane.

Pole wymagane: required="required"

Pola, które mają atrybut required muszą być wypełnione. W przeciwnym wypadku przeglądarka nie pozwoli wysłać formularza.

Wszystkie opisane poniżej pola (mimo narzucania określonego formatu) mogą pozostać puste, jeśli nie mają atrybutu required.

Liczba: <input type="number" />

Pole pozwala wprowadzić tylko liczby. Może posiadać strzałki ułatwiające zwiększanie/zmniejszanie wartości.

Atrybut step oznacza precyzję pola (liczba w polu może mieć tyle miejsc po przecinku,co ta w atrybucie step). Domyślnie ma wartość 1, co ogranicza pole do liczb całkowitych.

Adres e-mail: <input type="email" />

Wpisana wartość musi być w formacie adresu e-mail.

Przeglądarki obsługujące HTML5 mogą pomóc użytkownikowi wybrać adres z książki adresowej.

  <label>Przypomnienie hasła: <input type="email" name="email" required="required"/></label>

Adres strony: <input type="url" />

Uwaga na nazwę typu: url (nie jest to do końca prawdą, bo kontrolka przyjmuje URI/IRI, ale wybrano nazwę URL, ponieważ jest ona popularniejsza).

Kontrolka przyjmie tylko absolutny adres strony.

Przeglądarka może pomóc wybrać adres za pomocą zakładek albo historii odwiedzanych stron.

Data i czas

Data i czas w HTML5 jest wyświetlana w formacie preferowanym przez użytkownika, ale wartość wysyłana do serwera i „widziana” przez JavaScript jest zawsze w formacie zgodnym z ISO 8601. Przeglądarki obsługujące HTML5 umożliwią wybór daty za pomocą kalendarza.

Data: <input type="date" />

Pole oczekuje daty w formacie RRRR-MM-DD.

Tydzień <input type="week" />

Pole ograniczone jest do wyboru tygodnia i ma format: RRRR-WXX, gdzie XX to numer tygodnia (W jest częścią zapisu)

Miesiąc: <input type="month" />

Pole ogranicza wybór do samych miesięcy. Format: RRRR-MM.

Godzina: <input type="time" />

Godzina w formacie HH:MM:SS.

Data i czas: <input type="datetime" /><input type="datetime-local" />

Data i czas w formacie RRRR-MM-DDTHH:MM:SS.00Z. Litery TZ są częścią zapisu.

Typ datetime ma być zawsze w strefie czasowej UTC. Typ datetime-local jest niezależny od strefy (może być w strefie czasowej użytkownika).

c.d.n.


Zmodyfikowano: 01.08.2011, 05:12
submit