Trochę historii

Początki HTML sięgają roku 1960, gdy IBM pracował nad systemem prezentowania i organizowania dużych ilości danych. Nazwano go GML (General Markup Language) a po latach prac, w 1978 przekształcono na SGML (Standard Generalized Markup Language), który okazał się być bardziej przydatny. SGML to tak zwany metajęzyk, czyli język na podstawie, którego tworzone są języki podrzędne (HTML jest właśnie podrzędnym językiem SGML).

W oparciu o SGML, w ośrodku naukowo-badawczym CERN? powstał HTML. Język mający umożliwiać publikację dokumentów w sieci WWW. Jego pierwsza wersja została opracowana przez Tima Berners-Lee, który w tym czasie był fizykiem pracującym w CERN? aktualnie jest Przewodniczącym Konsorcjum W3C. Pierwotnie składał się on z kilkunastu znaczników umożliwiających wyświetlanie tekstu wraz z odsyłaczami do innych tekstów. Rewolucyjność pomysłu polegała na tym, że użytkownik przeskakujący do innego tekstu nie musiał w ogóle wiedzieć gdzie fizycznie znajduje się interesujący go tekst. Była to tzw. zerowa wersja HTML.

Z powodu dynamiki rozwoju HTML, zaistniała potrzeba stworzenia organizacji mającej na celu kontrolę nad dalszym rozwojem Sieci. W ten sposób w roku 1994 powstało W3C (World Wide Web Consortium) prowadzone i finansowane przez liderów branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Konsorcjum nie ogranicza się jednak tylko do zadań opiniotwórczych. Zajmuje się także rozwijaniem dotychczasowych i tworzeniem całkiem nowych standardów dla WWW.

Na dzień dzisiejszy Konsorcjum liczy sobie 362 członków. Wśród nich znaleźć możemy firmy i organizacje takie jak: Adobe Systems, Hewlett-Packard, IBM, BBC, Microsoft, Macromedia i inni.


Zmodyfikowano: 02.04.2008, 08:33
submit