Nieprawidłowy XHTML

YSOD: Yellow Screen of Death

Poprawność XHTML można podzielić na kilka poziomów:

  1. Poprawność składni, czyli odpowiednie otwieranie i zamykanie tagów, atrybutów oraz kodowanie znaków. Poprawność pod tym kątem jest niezbędna do wyświetlenia dokumentu.
  2. Poprawność struktury, czyli odpowiednia budowa dokumentu, np. umieszczanie elementów liniowych blokowych, a nie odwrotnie. Błędna struktura dokumentu może powodować błędne zachowanie przeglądarek.
  3. Semantyczność kodu, czyli wykorzystanie elementów HTML zgodnie z ich przeznaczeniem, np. nagłówki za pomocą <h1>, a nie <strong> albo listy przez <ol> zamiast 1. ...<br/><br/>, itd. Semantyczny kod pozwala przeglądarkom ułatwić korzystanie z dokumentu (np. zrobić spis treści z nagłówków), a także ułatwia autorowi strony stosowanie języka CSS.

Pierwsze dwa poziomy da się sprawdzić automatycznie za pomocą walidatorów i poprawić automatycznie za pomocą HTML Tidy

Poprawność składni (ang. well-formedness) Bug w IE

Walidatory sprawdzają zgodność dokumentu z podstawowymi regułami XML.

Przeglądarki XHTML odmówią wyświetlenia dokumentu, jeśli zawiera on błędy składniowe. Jeśli zamiast strony zobaczysz komunikat o błędzie, wrzuć ten dokument w walidatora i sprawdź wskazaną w błędzie (w walidatorze) linię (sugerując się miejscem pokazanym) i popraw ją.

Najczęstsze problemy:

Element nie został zamknięty:

<x><y>foo</x>
<x><y/>foo</x>
<x><y>foo</y></x>

Próbujesz zamknąć elementy w złej kolejności:

<x>foo<y>bar</x>baz</y>
<x>foo<y>bar</y></x><y>baz</y>

Nazwy otwierającego i zamykającego tagu się nie zgadzają:

<a></A>
<a></a>

Brak wartości lub cudzysłowów w atrybucie:

<option selected>
<option selected="selected">

Niedomknięte cudzysłowy:

<a href="foo>bar</a> <a href="baz">quz</a>
<a href="foo">bar</a> <a href="baz">quz</a>

Przed ostatnim błędem uchroni Cię edytor podświetlający składnię.

Pomocne strony


Zmodyfikowano: 21.08.2011, 01:02
submit