Nagłówek

Typ dokumentu

Każdy plik HTML zaczyna się od definicji dokumentu, czyli DOCTYPE.

DOCTYPE jest konieczny dla kompatybilności wstecz. Przeglądarki nie obsługują jego alternatywy, XML Schema.

Główny element: <html>

Głównym elementem dokumentu jest <html>. Może wystąpić tylko raz i zawiera cały dokument. Wszystkie elementy XHTML muszą być w przestrzeni nazw XML http://www.w3.org/1999/xhtml, którą określa się za pomocą atrybutu xmlns elementu <html>. Dzięki temu XHTML może być łączony z innymi językami opartymi o XML.

Można określić język (ludzki), w którym napisana jest treść każdego elementu za pomocą atrybutu xml:lang.

W XHTML 1.0 powinieneś dodać atrybut lang o tej samej wartośći. Nie używaj XHTML 1.1.

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">

Pozostałe elementy prologu

W ich skład wchodzą:


Zmodyfikowano: 11.03.2012, 15:48
submit