Multimedia

Dowolne obiekty: <object> Bug w IE

Można osadzić dowolne pliki. Niektóre formaty wymagają wtyczek, inne są uniwersalne (takie jak Scalable Vector Graphics). Jeśli przeglądarka potrafi wyświetlić podany plik, to zawartość elementu <object> zostanie zignorowana i zamiast niej będzie widoczny plik. W przeciwnym wypadku dany <object> zostanie zignorowany i będzie widoczna jego zawartość.

Można umieszczać <object><object> sugerując przeglądarce różne typy plików, które ma spróbować wyświetlić, np.

 <object data="film.mp4">
  <object data="film.mpeg">
   <object data="obrazek.svg" type="image/svg+xml">
    <object data="obrazek.jp2" type="image/jp2">
     <object data="obrazek.jpeg" type="image/jpeg"/>
    </object>
   </object>
  </object>
 </object>

W powyższym przykładzie przeglądarka spróbuje wyświetlić film w formacie MPEG-4. Jeśli go nie obsługuje, to będzie widoczna informacja o wersjach filmu i przeglądarka spróbuje wyświtlić wersję w MPEG-1. Jeśli i tego nie obsługuje, to może wyświetlić obrazek w SVG albo obrazek w JPEG 2000. W ostateczności pokaże zwykły obrazek JPEG albo nic.

Jeśli używasz Flash, to nie używaj <object>. Zamiast tego użyj skryptu swfObject.

W <object> (albo nawet poza nim) dobrze jest umieścić odnośnik do pliku z filmem, żeby osoby nie mające odpowiedniej wtyczki mogły ściągnąć plik i otworzyć go innym programem.

Źródło danych: data Bug w IE

Plik do osadzenia. Wskazuje się go za pomocą atrybutu data. Jest to URI.

Typ: type Bug w OP

Opcjonalny atrybut, który pozwala podpowiedzieć przeglądarce jaki typ (MIME) ma plik osadzony przez <object>. Dzięki temu przeglądarka może zdecydować, że nie obsługuje danego pliku bez pobierania go.

Wymiary: widthheight

Właściwości widthheight CSS również działają, więc możesz z poziomu CSS zmieniać te atrybuty

Atrybuty określające jaką wielkość (w pikselach) ma zajmować osadzona grafika. Najczęściej trzeba je podać, bo formaty danych takie jak SVG nie posiadają swoich naturalnych wymiarów.


Zmodyfikowano: 29.08.2011, 04:48
submit