Mikroformaty

Mikroformaty nie są częścią języka XHTML, ani nawet osobnym językiem. To umowne sposoby stosowania klas i elementów XHTML tak, aby zawrzeć więcej informacji w sposób czytelny dla maszyny.

Na przykład jeśli piszesz o jakimś miejscu, możesz dodać do strony informacje o jego lokalizacji i przeglądarka rozumiejąca mikroformaty będzie potrafiła pokazać je na mapie.

Możesz użyć specjalnych nazw klass CSS do opisania swoich danych osobowych na stronie, co pozwoli na dodanie ich do książki adresowej — prosto ze strony WWW.

Mikroformaty tylko opisują dane i same nic nie robią (nie zawierają skryptów). Do skorzystania z nich potrzebne jest odpowiednie narzędzie — są odpowiednie rozszerzenia Firefoksaskryptozakładki dla innych przeglądarek.

Serwis Technorati rozpoznaje wiele mikroformatów oraz udostępnia narzędzia (contacts, events) do wyciągania ich ze stron. Szef ds. technologii Technorati, Tantek Çelik, jest współautorem mikroformatów. Pracował też w W3C, reprezentując Microsoft.

Wizytówki: hCard

hCard przekłada pola wiztówek w formacie vcard na nazwy klas.

Wizytówka musi być zawarta w elemencie z klasą vcard. W niej zawartość elementów z odpowiednimi klasami jest interpretowana jako pola wizytówki.

 <div class="vcard">
 <span class="fn">Jan Kowalski</span>
 <div class="org">Przykłady sp. z o. o.</div>
 <a class="email" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>
 <a class="url" href="http://example.com/~jank">strona WWW</a>
 <div class="adr">
  <div class="street-address">Lipowa 7</div>
  <div class="locality">Pcim Dolny</div>
  <div class="postal-code">00-123</div>
  <div class="country-name">Polska</div>
 </div>
 <div class="tel">0-700-123-456</div>
 </div>
Nazwa klasy CSSCo ma zawierać
fnImie i nazwisko
orgOrganizacja
emailMa być na linku <a class="email" href="mailto:...">
adrZawartością tego elementu mają być różne pola opisujące adres (niestety wbrew pozorom nie można tego zastąpić XHTMLowym elementem <address>!)
street-addressNazwa ulicy i numer domu/mieszkania (działa tylko wewnątrz adr)
localityNazwa miejscowości (j.w.)
postal-codeKod pocztowy (j.w.)
country-nameKraj (j.w.)
telMoże zawierać od razu numer telefonu albo kilka numerów telefonów w elementach określających ich typ (czy domowy/do pracy, czy ma fax)

Elementy mogą mieć kilka klas na raz, np. można umieścić swoje imie i nazwisko w linku do strony:

 <a class="fn url" href="http://example.com/~jank">Jan Kowalski</a>

Nie trzeba koniecznie używać elementów <div> — można użyć <span>, <p>, <td> lub innych.

Elementy, które nie mają nadanej klasy specyficznej dla hCard po prostu nie będą częścią wizytówki. Można to wykorzystać do nadania dodatkowego formatowania, nagłówków pól, itp.

Zazwyczaj tak dużą ilość klas i <div>ów uważa się za błąd (przezywany „classitis” lub "divitis"), ale akurat w przypadku mikroformatów ich spora ilość jest niezbędna do dokładnego opisania danych.

Wydarzenia i kalendarze: hCalendar

Głosowanie: vote-links

http://microformats.org/wiki/vote-links

Licencja: rel-license

http://microformats.org/wiki/rel-license

Geotagowanie


Zmodyfikowano: 25.05.2008, 17:14
submit