Metatagi: <meta>

Metatagi umieszcza się w nagłówku dokumentu. Służą do umieszczania informacji o samym dokumencie lub nagłówków HTTP?, jeśli nie mogły zostać wysłane w prawidłowy sposób.

Większość metatagów wyszła z użycia, np. niegdyś umieszczało się słowa kluczowe w <meta name="keywords">, a dziś wyszukiwarki zupełnie je ignorują.

Metadane: <meta>

Metadane umieszcza się w parach klucz-wartość, które są w atrybutach name oraz content.

Opis dokumentu: description

Krótki (100-200 znaków) opis zawartości dokumentu. Czasem ten opis jest wykorzystywany przez wyszukiwarki internetowe.

 <meta name="description" content="Kurs tworzenia stron WWW w oparciu o nowoczesne technologie — XHTML i CSS."/>

Autor: author

Informacja o autorze strony. Praktycznie wyłącznie dla osób czytających kod źródłowy.

Kontrola robotów indeksujących: robots

Alternatywnym sposobem jest robots .txt

Wyszukiwarki pozwalają autorom wykluczyć wybrane strony z ich indeksu.

 <meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
 Strona ma nie być indeksowana (noindex) i bot ma nie podążać za linkami na niej (nofollow)

Nagłówki HTTP: <meta http-equiv="...">

Content-Type się ustawia przez rozszerzenie. Tabelka najpopularniejszych rozszerzeń:

Typ MIMERozszerzenie
text/html.html
application/xhtml+xml.xhtml
image/svg+xml.svg
application/atom+xml

Intencją tej konstrukcji było umożliwienie autorom stron ustawienie odpowiednich nagłówków HTTP, nawet jeśli nie mają dostępu do konfiguracji serwera. W praktyce jednak mało które nagłówki mogą być ustawione w dokumencie.

W HTML powszechnie stosowano <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> do podania kodowania znaków użytego w dokumencie, jednak w XHTML w ten sposób nie da się zmienić kodowania znaków, a tym bardziej nie da się zmienić typu text/html na application/xhtml+xml!

Należy używać deklaracji XML do tego!

Wiersz <?xml ...?> może być jedynie na samym początku dokumentu!

Odświeżanie: Refresh

Zbyt krótki czas odświeżania może utrudniać cofnięcie do poprzedniej strony!

Można określić co ile sekund przeglądarka powinna odświeżyć zawartość strony.

 <meta name="Refresh" content="5" />


Zmodyfikowano: 11.07.2014, 06:27
submit