Relacje między dokumentami: <link><a>

Zwykłe odnośniki, nazywane często linkami, opisane zostały osobno.

Element <link> opisuje relacje między różnymi dokumentami w Sieci. Za jego pomocą można określić, który dokument jest następny po bieżącym (np. następna część artykułu), który jest zastępczy (np. informacje w postaci Atom), a także dołączyć arkusz stylów do dokumentu (lepiej jest używać <?xml-stylesheet?>).

<link> umieszcza się w sekcji <head> strony. Nie jest widoczny bezpośrednio na stronie, a udostępniony przez przeglądarkę np. za pomocą paska narzędzi lub skrótów klawiszowych.

<a> to są zwykłe odnośniki, którym dzięki dodatkowym atrybutom można nadać dodatkowe znaczenie.

<link><a> mają następujące atrybuty:

Adres: href

Adres URI dokumentu, do którego się odnosi.

Relacja: rel

Specyfikacja przewiduje atrybut rev oznaczający odwrotność relacji. W praktyce nie jest używany.

Typ relacji. Można umieścić kilka typów relacji na raz, oddzielając je spacjami.

Relacje między typowymi dokumentami (HTML) Bug w IE Bug w FF

Więcej relacji znajdziesz w mikroformatach

start
Wskazany dokument jest pierwszy z pośród grupy dokumentów, np. strona główna
index
Wskazany dokument zawiera alfabetyczny spis tematów, terminów, nazwisk itp. przytoczonych w danym dokumencie wraz ze stronami, na których figurują (zobacz skorowidz)
contents
Wskazany dokument jest spisem treści dla danej grupy dokumentów

Search, first, last, upauthor nie są zawarte w specyfikacji W3C ale są obsługiwane przez nowoczesne przeglądarki (Opera, Firefox+Dodatek). Istnieje jeszcze kilka innych relacji.

search
Wskazany dokument udostępnia stronę z wyszukiwarką
glossary
Wskazany dokument zawiera listę słów kluczowych, nowych pojęć itp. występujących w danym dokumencie
help
Dokument zawierający pomoc (dokumentację, szczegółowy opis)
first
Dokument jest pierwszy z pośród grupy aktualnie przeglądanych stron
prev
Wskazany dokument jest poprzedni
next
Wskazany dokument jest następnym po tym
last
Dokument jest ostatni z pośród grupy aktualnie przeglądanych stron
up
Dokument jest nadrzędny w stosunku do aktualnie przeglądanej strony
copyright
Odnośnik do strony wyjaśniającej prawa autorskie dokumentu
author
Wskazuje na dokument zawierający informacje o autorze strony
bookmark
Oznacza, że wskazany adres nie zmieni się i dzięki temu może być bezpiecznie dodany do zakładek (tzw. permalink, używany często na blogach do wskazania stałego adresu konkretnej notki)
nofollow
Wyszukiwarki internetowe mają nie brać tego odnośnika pod uwagę — pomaga to walczyć ze spamowaniem linkami. Specyfikacja.
  <link rel="next" href="strona3.html"/>
  <link rel="prev" href="strona1.html"/>
  <link rel="start" href="glowna.html"/>

  <h1><a rel="bookmark" href="/notki/2006/02/23/">Dzisiaj padał deszcz</a></h1>

Specjalne relacje

Arkusze stylów nie mogą być dołączone za pomocą <a>

stylesheet
Wskazany plik jest arkuszem stylów dla tej strony
alternate
Wskazany plik jest alternatywną reprezentacją tego dokumentu (np. kanał Atom/RSS, wersja w PDF)
alternate stylesheet
Oba powyższe razem oznaczają opcjonalny arkusz stylów, który może wybrać użytkownik Bug w IE
icon/shortcut icon
Wskazany plik jest faviconą dla strony (ikonka widoczna w pasku adresu, na kartach i w zakładkach). Obrazek powinien być kwadratowy i mieć rozmiar 16x16 pikseli (albo przynajmniej dobrze wyglądać po pomniejszeniu do tej wielkości).

Są jeszcze inne typy opisane w specyfikacji HTML.

Tytuł: title

Można uzupełnić <link><a> o tytuł.

Na odnośnikach będzie to „dymek” (tooltip) lub informacja na pasku statusu przeglądarki.

W przypadku rel="bookmark" będzie to sugerowana nazwa zakładki.

Więcej informacji o alternatywnych arkuszach stylów

W przypadku stylesheet będzie to nazwa stylu (można kilku arkuszom nadać ten sam tytuł, żeby je zgrupować — wtedy przeglądarka będzie je pozwalała włączać/wyłączać grupami).

Medium: media

Dotyczy arkuszy stylów — zobacz Arkusze i media.

Typ: type

Podpowiada przeglądarce jaki typ pliku jest wskazywany przez href.

Jeśli to jest application/atom+xml, to przeglądarka sama wykryje i umożliwi automatyczną subskrypcję kanału Atom.


Zmodyfikowano: 30.08.2011, 11:22
submit