Komentarze

Podobnie jak inne języki, również XHTML zezwala na umieszczanie komentarzy w kodzie. Komentarze to notatki dla autora strony, które nie są normalnie widoczne dla odwiedzających.

Komentarz rozpoczyna się <!-- i kończy się -->. Wewnątrz komentarza nie wolno umieszczać podwójnych myślników (--).

 <!-- Pamiętać by poprawić interpunkcję w poniższym fragmencie -->
 <p>Na rynku poza Internet Explorerem jest bardzo wiele przeglądarek i niełatwo wybrać z nich najlepszą My proponujemy nowoczesne przeglądarki, które dają wiele nowych możliwości i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.</p>

Komentarze warunkowe

Nietrudno zauważyć, że wiele elementów HTML i właściwości CSS nie działa lub działa nieprawidłowo w Internet Explorerze. Jakby tego było mało, są bardzo duże różnice w interpretowaniu kodu przez Internet Explorer 5, 6 i 7.

Pozycja rynkowa IE sprawia, że jest niemal niemożliwe porzucenie obsługi tej przeglądarki w warunkach komercyjnych. Jak zatem tworzyć strony nowoczesne, lecz wciąż zgodne z Internet Explorerem? Serwując specjalny kod dla niego za pomocą komentarzy warunkowych (które działają od wersji IE5).

Zasada ich działania jest prosta. Jest to komentarz HTML/XHTML opatrzony specjalną składnią, działającą tylko i wyłącznie w przeglądarce Internet Explorer. Jeśli stronę czyta inna przeglądarka — zobaczy że jest to komentarz, i nie będzie sprawdzać, ani tym bardziej — renderować zawartości.

 <!--[if wyrażenie]>kod HTML<![endif]-->

Gdzie wyrażeniem może być po prostu IE (oznaczające dowolną wersję) albo przyrównanie do określonej wersji, np: gte — (greater-than or equal) wyższy bądź równy, gt — (greater-than) wyższy, lte — (less-than or equal) niższy bądź równy itd.

 <!--[if lt IE 8]>hack, hack<![endif]-->
 Hacki dla IE7 i starszych.

Możliwe jest również serwowanie treści tylko przeglądarkom innym niż IE.

 <!--[if !IE]>< --><p>tego IE nie zobaczy</p><!-- ><![endif]-->

Komentarze warunkowe są szczególnie przydatne do dodawania arkuszy stylówskryptów JavaScript przeznaczonych specjalnie do obchodzenia błędów i niedoróbek Internet Explorera.


Zmodyfikowano: 20.11.2011, 01:26
submit