Formatowanie dokumentu

Ogólnie

W starszych wersjach HTML był odpowiedzialny za dosłownie każdy aspekt strony. Nowoczesny HTML odciążono z odpowiedzialności za jej wygląd, na rzecz powstałego specjalnie do tego języka CSS.

HTML opisuje tylko strukturę tekstu i znaczenie poszczególnych jego części (tzw. semantykę dokumentu), czyli np. rozbija dokument na sekcje za pomocą nagłówków, układa tekst w akapity, listy i tabele oraz nadaje bardziej precyzyjne formatowanie słowom, czy zdaniom oznaczając ich ważność, czy rolę w dokumencie jak np. cytat, definiowane słowo, odnośnik.

Dlaczego używać tylu różnych elementów?

Jeśli znasz HTML starej daty, w którym wszystko robiło się tabelkami, polecamy prezentację Dlaczego układ na tabelkach jest głupi.

Domyślnie nie mają one szczególnego wyglądu, ale za pomocą CSS łatwo to zmienić. Wtedy wystarczy tylko używać tych elementów w HTML, a ich wygląd „sam” się nałoży i nie trzeba będzie wszystkich właściwości wyglądu ustawiać na każdym elemencie za każdym razem.

Jeśli będzie się używało elementów zgodnie z ich przeznaczeniem, to zmiany w arkuszu stylów będą proste i bez dziwnych skutków ubocznych. Będzie można łatwo przygotować wersję dokumentu do druku.

Natomiast jeśli będzie się używać elementów wbrew ich znaczeniu, tylko po to, aby uzyskać jakiś efekt wizualny, to będzie trudno przewidzieć, czy np. zmiana wyglądu cytatów wpłynie tylko na cytaty, czy też zmieni stronę gdzie indziej, gdzie ten element przypadkiem został użyty.

Są też inne powody, np. ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych (można zrobić streszczenie dokumentu używając nagłówków, przeglądarki czytające strony na głos mogą odpowiednio czytać listy i tabele, itd.) oraz ułatwienie wydobycia informacji ze strony przez wyszukiwarki internetowe.

Elementy blokowe i liniowe

Elementów HTML nie można dowolnie mieszać. Muszą one mieć odpowiedni, logiczny układ. Większość elementów HTML można kategoryzować jako elementy blokowe (block) lub liniowe (inline).

Elementy blokowe (ang. block elements)
Bloki otaczające tekst, np. akapity, nagłówki, tabele, listy. Najczęściej są same w linii. Mogą zawierać w sobie elementy liniowe i w niektórych przypadkach inne elementy blokowe.
Elementy liniowe (ang. inline elements)
Elementy wplecione w tekst i zachowujące sie jak tekst, np. wyróżnienie, odnośnik. Elementy liniowe są dzielone i przenoszone do nowej linii razem z tekstem, który zawierają. Elementy liniowe nie mogą zawierać elementów blokowych.


Zmodyfikowano: 24.03.2010, 13:53
submit