DOCTYPE

Nie umieszczaj nic przed DOCTYPE. W szczególności deklaracja XML jest bezużyteczna i tylko powoduje problemy z kompatybilnością wstecz Bug w IE

DOCTYPE jest nagłówkiem informującym przeglądarkę z jakim typem dokumentu ma ona do czynienia. Wskazuje on plik DTD, który opisuje składnię języka w którym napisano dokument. Dzięki temu, przynajmniej teoretycznie, każda przeglądarka może dowiedzieć się jak wczytać dany dokument.

W praktyce korzysta z tego tylko walidator W3C, a przeglądarki nie pobierają pliku DTD i reagują tylko na kilka standardowych DOCTYPE.

Dla XHTML 1.0 właściwym DOCTYPE jest:

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Oznacza kolejno:

html
Główny element dokumentu
PUBLIC
Zastosowanie dokumentu
PUBLIC
Ogólne (publiczne)
SYSTEM
Prywatne (w obrębie jednego systemu)
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Identyfikator
-
Czy standard jest zaakceptowany przez ISO, czy nie. Minus oznacza nie.
W3C
Nazwa autora
DTD XHTML 1.0 Strict
Nazwa języka
EN
Język użyty w opisie dokumentu. To nie jest język strony.
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
Ścieżka do pliku DTD

Na końcu DOCTYPE może być jeszcze opcjonalnie blok dodatkowych elementów ujęty w nawiasy kwadratowe.

W nagłówku nie należy zmieniać wielkości liter, ani dopisywać żadnych znaków. Lista rekomendowanych definicji typów dokumentów znajduje się na Recommended DTDs

A dla MathML/XHTML 1.1 właśćiwym doctype jest:

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN" "http://www.w3.org/TR/MathML2/DTD/xhtml-math11-f.dtd">

Należy to rozumieć:

html
Główny element dokumentu
PUBLIC
Zastosowanie dokumentu
PUBLIC
Ogólne (publiczne)
SYSTEM
Prywatne (w obrębie jednego systemu)
"-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN"
Identyfikator
-
Czy standard jest zaakceptowany przez ISO, czy nie. Minus oznacza nie.
W3C
Nazwa autora
DTD XHTML 1.1
Nazwa języka
plus
Operator łączenia języków
MathML 2.0
Nazwa języka
EN
Język użyty w opisie dokumentu. To nie jest język strony.
"http://www.w3.org/TR/MathML2/DTD/xhtml-math11-f.dtd"
Ścieżka do pliku DTD

Alternatywą dla DTD jest XML Schema.


Zmodyfikowano: 11.03.2012, 15:50
submit