Budowa dokumentu XHTML

Poniżej znajduje się kod, na którego strukturze powinien być oparty każdy dokument XHTML.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/1999/xhtml http://www.w3.org/2002/08/xhtml/xhtml1-strict.xsd" xml:lang="pl">
 <head>
 <title>Tytuł strony</title>
 </head>
 <body>
 Treść strony
 </body>
 </html>

Większości fragmentów tutaj nie powinniśmy zmieniać. Wyróżnione fragmenty powinieneś zmienić. Plik XHTML musi mieć odpowiedni „wstęp” informujący przeglądarkę, że właśnie z tego typu plikiem ma do czynienia.

Plik XHTML bez odpowiedniego DOCTYPE niepoprawnie wyświetlany! (użycie egzotycznego XML Schema na to nie pomoże)

Nagłówek: <head>

Nagłówek zawiera informacje o dokumencie i plikach używanych do jego wyświetlenia.

 <title>Tytuł strony</title>

W przykładzie użyty został tylko tag <title> definiujący tytuł dokumentu. Element ten może zawierać tylko tekst (bez tagów).

Ciało dokumentu: <body>

W <body> zawarta jest cała widoczna część dokumentu. Każdy dokument ma tylko jedno <body>

W przykładzie ciało zawiera jeden akapit (<p>) zawierający tekst „Witaj Świecie!”

Nagłówek

Typ dokumentu

Każdy plik HTML zaczyna się od definicji dokumentu, czyli DOCTYPE.

DOCTYPE jest konieczny dla kompatybilności wstecz. Przeglądarki nie obsługują jego alternatywy, XML Schema.

Główny element: <html>

Głównym elementem dokumentu jest <html>. Może wystąpić tylko raz i zawiera cały dokument. Wszystkie elementy XHTML muszą być w przestrzeni nazw XML http://www.w3.org/1999/xhtml, którą określa się za pomocą atrybutu xmlns elementu <html>. Dzięki temu XHTML może być łączony z innymi językami opartymi o XML.

Można określić język (ludzki), w którym napisana jest treść każdego elementu za pomocą atrybutu xml:lang.

W XHTML 1.0 powinieneś dodać atrybut lang o tej samej wartośći. Nie używaj XHTML 1.1.

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">

Pozostałe elementy prologu

W ich skład wchodzą:


Zmodyfikowano: 11.03.2012, 15:52
submit