Accesskey

Accesskey umożliwia zaprojektowanie mechanizmu skrótów klawiszowych, dzięki któremu użytkownik może uzyskać szybki dostęp do elementów strony takich jak odnośniki i formularze. Wciśnięcie wkazanego przez accesskey klawisza połączeniu z klawiszem specjalnym (zależnym od przeglądarki) powoduje natychmiastowe uaktywnienie elementu, do którego przypisany jest dany accesskey — np. jeżeli jest to odnośnik, przeglądarka przejdzie pod wskazany dokument.

Accesskey nie jest niezbędny dla dostępności strony. Ma na celu zwiększyć wygodę korzystania z niej stałym użytkownikom.

Ze względu na to, że skróty literowe kolidują z własnymi skrótami wielu przeglądarkek, do accesskey zaleca się używanie wyłącznie cyfr.

 <a href="http://browsehappy.pl/" accesskey="1">BrowseHappy</a>
 Po wciśnięciu klawisza specjalnego wraz z klawiszem 1 przeglądarka wczyta stronę browsehappy.pl.

Accesskey można używać z innymi elementami:

 <form action="" method="post">
  <p>
   <label>Wpisz coś (2) <input type="text" accesskey="2"></label>
  </p>
 </form>
 Po wciśnięciu klawisza specjalnego wraz z klawiszem 2 przeglądarka pozwoli wpisać tekst w odpowiednie pole. 

Ważne zasady

  1. Atrybut możesz stosować dla elementów: a, area, button, input, label, legendtextarea.
  2. Wartością atrybutu jest pojedynczy znak. Nie da się wskazać specjalnych klawiszy, jak shift, escape, enter, itp.
  3. Dozwolone litery z alfabetu angielskiego oraz cyfry. Zaleca się stosować tylko cyfry.

Warto dodać atrybut title do elementów z accesskey — wtedy Opera będzie wyświetlała poprawne etykiety na liście dostępnych skrótów.

Klawisze specjalne a przeglądarki

Klawisz specjalny jest zależny od przeglądarki i systemu operacyjnego. Może to być kombinacja klawiszy.


Zmodyfikowano: 26.09.2008, 01:29
submit