eXtensible Markup Language

Przenośny i rozszerzalny język służący do opisu danych w celu ich składowania lub przesyłania.

XML nie jest językiem wykonywalnym. Nie interpretuje on w żaden sposób danych, a jest jedynie ich nośnikiem. Dopiero na podstawie XML buduje się inne języki (np. XHTML, XSL, SOAP), które nadają znaczenie danym w plikach XML.

XML przeznaczony jest do odczytywania za pomocą DOM. Aby wyświetlić dokument XML potrzebny jest jeszcze arkusz stylów CSS, tzw. po parsowaniu dokumentu należy najpierw go formatować, a dopiero potem renderować.

Zaawansowane: można przetłumaczyć plik XML na XHTML przy użyciu języka XSLT


Zmodyfikowano: 12.09.2011, 06:12
submit