eXtensible HyperText Markup Language

Rozszerzalny język oznakowania hipertekstu. Jest wersja języka HTML przedstawiająca go w postaci XML.

XHTML w kursie


Zmodyfikowano: 24.08.2011, 06:58
submit