Warstwy CSS

Warstwa to nie do końca prawidłowe określenie elementów HTML/XHTML, najczęściej <div>, którym nadano style CSS.

Warstwą bywają też określane elementy pozycjonowane absolutnie.

Pochodzenie

Nazwa pochodzi od niestandardowego elementu <layer>document.layers w starej przeglądarce Netscape. Dziś te warstwy mają z CSS tyle wspólnego, co warstwy ogrów, tortu i cebuli.

Warstwy to „divy”

Mówi się o pisaniu stron „na warstwach” lub „na divach”, choć w rzeczywistości style można nadawać wszystkim elementom dokumentu i nadużywanie <div> do tego celu jest niepożądane, bo może pozbawiać kod semantyki (co przezywane jest dowcipnie chorobą divitisclassitis).


Zmodyfikowano: 31.08.2006, 08:50
submit