Semantyka

Znaczenie.

W przypadku stron WWW oznacza kod XHTML, który jest „zrozumiały” dla komputerów przetwarzających go.

Po co komputerom rozumienie XHTML?

Przeglądarki potrzebują zrozumieć strukturę dokumentu i rolę jego poszczególnych fragmentów, aby lepiej przedstawić stronę użytkownikowi i pomóc w nawigacji (np. zrobić spis treści dokumentu na podstawie nagłówków, podpowiadać rozwinięcia skrótów, pozwolić przeskakiwać do następnego akapitu lub elementu listy w przeglądarkach głosowych, itp.)

Wyszukiwarki internetowe potrzebują wiedzieć, które fragmenty strony są najważniejsze. Mogą lepiej rozpoznać temat dokumentu, jeżeli zobaczą jak jest podzielony, jakie słowa ma zgrupowane w listy, jakie zawiera definicje, itp.

Po co autorom semantyczny kod?

Jeśli używa się elementów XHTML zgodnie z ich przeznaczeniem, to arkusze stylów dla nich są prostsze i czytelniejsze — wiadomo, że nadanie stylów danemu elementowi zmieni tylko odpowiednie fragmenty i nic innego.

Jeśli nie stosuje się semantycznych elementów XHTML, a jedynie przypadkowe elementy i własne klasy i identyfikatory, to albo zamienia się niepotrzebnie np. <h1> na <div class="nagłówek"> albo tworzy się pułapki w arkuszu stylów — np. trzeba się zastanawiać po co i gdzie została użyta klasa „kolorek7”.


Edytory WYSIWYG zazwyczaj tworzą dokumenty pozbawione semantyki, jeśli użytkownik sam nie zadba o dodanie odpowiednich informacji do dokumentu lub nie poprawi kodu własnoręcznie.

Nie mów, że wyklikanie strony wstawi jakiekolwiek sensowne tagi. Edytory mogą dostawić jakieś <h1> na życzenie, ale jak zrobisz duży bold, to dostaniesz duży bold, a nie <h1>.


Zmodyfikowano: 05.11.2007, 18:05
submit