RSS (ang. Really Simple Syndication)

Dokument XML opisujący w sposób czytelny dla maszyny zawartość strony — np. poszczególne wiadomości z serwisu informacyjnego.

Format RSS nie jest już rozwijany. Został zastąpiony przez Atom, którego tworzenie jest opisane w kursie.

Nazwa RSS ma wiele rozwinięć oznaczających różne wariacje formatu RSS.

RSS jest często mieszany z RDF W3C. Atom również może, choć nie ma takiej potrzeby.

Wady RSS i ulepszenia w Atom

Na podstawie RSS 2.0 and Atom 1.0 compared.

Trudno użyć RSS do czegoś ponad absolutne podstawy

RSS w swojej podstawowej formie jest bardzo prosty. Jeśli tylko próbuje się zapisać w nim cokolwiek ponad link i krótki jego opis, RSS okazuje się zbyt ograniczony i wymaga użycia rozszerzeń, które komplikują jego tworzenie i odczyt.

RSSAtom
RSS2.0 może zawierać w treści HTML lub zwykły tekst, ale przez niejasności w specyfikacji czytniki mogą mylić tekst z HTML i odwrotnie. Przez to RSS jest czasem przezywany stratnym formatem.Atom jasno rozróżnia między tekstem, HTML oraz XHTML. Opcjonalnie pozwala używać dowolnego języka XML, plików enkodowanych base64 lub podania URI do treści.
RSS nie działa z XHTML i wymaga zapisu HTML w specjalny sposób, który utrudnia przetwarzanie kanału za pomocą narzędzi do XMLAtom umożliwia osadzenie XHTML jako XML bezpośrednio w kanale
RSS ma tylko pole „description”, które używane jest czasem do streszczeń, a czasem do przesyłania pełnej treściAtom pozwala jasno określić co jest streszczeniem, a co właściwą treścią. Może być jednocześnie treść i jej streszczenie, dzięki czemu użytkownik może wybrać, czy chce zwięzłą, czy pełną wiadomość.
RSS2.0 nie przykłada wagi do pojedynczych wpisów — ich pola nie są wymagane i nie ma daty aktualizacji indywidualnych wpisówAtom wymaga podania unikalnych identyfikatorów i daty ostatniej modyfikacji dla każdego wpisu w kanale, dzięki czemu wpisy mogą być łatwo identyfikowane, porównywane i aktualizowane.
RSS przewiduje umieszczenie tylko adresu e-mail i ew. imienia autora, webmastera i edytora kanałuAtom pozwala umieścić imię i opcjonalnie e-mail oraz stronę autora i współautorów zarówno kanału jak i każdego z jego wpisów
Kategorie w RSS nie mają czytelnych etykietAtom pozwala nadać im czytelne nazwy

Specyfikacja pełna niejasnych, niekompletnych i niestandardowych rozwiązań

RSS jest starym formatem i ma własne mechanizmy, które niepotrzebnie dublują dobre, sprawdzone standardy. W praktyce wyszło też wiele słabości formatu RSS, które zostały naprawione w Atom.

RSSAtom
RSS2.0 należy do Uniwersytetu HarvardaAtom to otwarty standard IETF i ma swoje RFC (4287)
RSS ma 9 różnych, nie do końca kompatybilnych odmianAtom występuje w dwóch wersjach — „roboczej” 0.3 i oficjalnej 1.0. Używanie starszej jest stanowczo odradzane.
RSS nie ma ustandaryzowanego protokołu publikacji (są różne konkurencyjne, niezgodne rozwiązania)Atom ma określony protokół publikacji.
Nie ma standardu na wyszukiwanie RSS na stronach, przez co powstało kilka różnych metod powodujących niekompatybilnościAtom ma ustandaryzowany sposób osadzania na stronie, a także wymaga podania w kanale linku do samego siebie, aby można było aktualizować kanał pobrany dowolnym sposobem.
Do RSS powszechnie używa się typu application/rss+xml, mimo że nie ma on wymaganej akceptacji IANATyp application/atom+xml jest zarejestrowany.
RSS nie określa sposobu interpretowania odnośników relatywnych przez co w praktyce nie można na nich polegaćAtom zezwala na odnośniki relatywne i wykorzystuje standard xml:base
RSS ma własny element <language>Atom wykorzystuje standard xml:lang
RSS używa własnego elementu <ttl>Atom polega na mechanizmach standardu HTTP
RSS ma prosty element <link> i dodatkowe <source>, <enclosure>Atom używa rozszerzalnego elementu <link> z atrybutem rel pozwalającym wstawić rożne rodzaje linków, podobnie jak w XHTML
RSS to zawsze jeden dokument z elementem <rss>Kanały Atom można łączyć i mieszać ze sobą (np. przekazywać informacje zebrane z różnych źródeł), a także rozdzielać na pojedyncze wiadomości (np. do łatwiejszego przesyłania)
RSS nie posiada przestrzeni nazw przez co jego zastosowanie jako XML jest ograniczoneAtom lepiej wykorzystuje rozszerzalność XML i może być łączony z innymi dokumentami
Wiele braków RSS uzupełnia się licznymi rozszerzeniami, co tylko komplikuje implementację czytników, a na dodatek nie ma określonego sposobu interpretacji nieznanych rozszerzeńAtom jest bardziej kompletny i bez pomocy rozszerzeń spełnia wszystkie typowe zadania kanałów. Ponadto specyfikacja definiuje sposób traktowania rozszerzeń
RSS2.0 nie ma opisanej składni w czytelny dla maszyn sposóbAtom jest opisany za pomocą schema RelaxNG dzięki czemu poprawność kanałów w tym formacie może być łatwo weryfikowana


Zmodyfikowano: 11.03.2009, 04:21
submit