IDN — Internationalized Domain Name (Międzynarodowa Nazwa Domeny)

Domeny tradycyjnie były ograniczone do znaków alfabetu łacińskiego, cyfr oraz myślników.

IDN to rozszerzenie standardu pozwalające używać dowolnych znaków Unicode w domenach jednocześnie zachowując kompatybilność wstecz. Domeny zawierające znaki z poza alfabetu łacińskiego są zapisywane w postaci tzw. punycode.

np. domena www.żółw.pl jest widziana przez przeglądarki i serwery nie obsługujące IDN jako www.xn--w-uga1v8h.pl. Przeglądarki obsługujące IDN są w stanie ją rozkodować i wyświetlić prawidłowo.

Kodowanie znaków Unicode w domenach jest zupełnie odmienne od kodowania znaków w pozostałej części URI, które używa UTF-8 i urlencode.


Zmodyfikowano: 24.03.2006, 07:49
submit