Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów)

Język opisujący wygląd elementów HTML.

Poprawna odmiana to stylów, a nie styli


Zmodyfikowano: 21.02.2005, 10:52
submit