Kaskadowe Arkusze Stylów (ang. Cascading Style Sheets)

Stylów

Poprawna odmiana to nie „styli”, a "stylów".

Język CSS to reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą jakiegoś języka znaczników, np. XHTML (ale także inne pochodne XML-a, jak SVG czy XUL) a nawet czystego XML-a.

Arkusze

Reguły CSS gromadzi się w plikach nazywanych arkuszami stylów. Można ten sam arkusz „podpiąć” do wielu dokumentów XHTML i tym samym oszczędzić sobie dużo pracy z powtarzaniem wszystkich cech wyglądu w każdym dokumencie z osobna. Wystarczy zmienić sam arkusz, a wygląd wszystkich — korzystających z niego dokumentów — ulegnie zmianie automatycznie.

Kaskadowe

CSS pozwala tworzyć zarówno reguły ogólnie opisujące wygląd dokumentu, jak i szczegółowe opisujące wygląd poszczególnych jego elementów. Można też do jednego dokumentu przypisać wiele arkuszy na raz. To wszystko powoduje, że reguły nakładają się — kaskadowo.

Łączenie CSS i XHTML

Przed elementem <html> dokumentu XHTML należy umieścić:

 <?xml-stylesheet href="style.css" type="text/css"?>

gdzie style.css to ścieżka do pliku zawierającego reguły CSS. Więcej detali dotyczących osadzania arkuszy

Terminologia CSS i języków obiektowych

CSS używa terminów klasy oraz dziedziczenia. Te określenia nie mają nic wspólnego z klasami i dziedziczeniem znanych z języków takich jak C++ czy Java.

Żeby ustalić „bazowe” reguły dla kilku innych reguł, używa się grupowania selektorów wykorzystującego kaskadę.


Zmodyfikowano: 13.09.2015, 13:09
submit