Ukrywanie elementów

Całkowite: display:none Bug w IE

display:none powoduje, że element i wszyscy jego potomkowie całkowicie znikają. Element zostaje wyjęty z biegu dokumentu i nie wpływa na sąsiednie elementy. Obrazki tak ukryte nie są pobierane, ale ukryte elementy formularza nadal działają.

Właściwość ta jest bardzo przydatna do arkuszy do druku — można np. całkowicie usunąć menu nawigacyjne z drukowanej strony. Innym zastosowaniem są dynamiczne elementy strony — np. podpowiedzi pojawiające się tylko po najechaniu myszą w odpowiednie miejsce.

Nie da się przywrócić widoczności żadnego z potomków tak usuniętego elementu, bez przywracania widoczności całego elementu.

Częściowe: visibility:hidden Bug w IE

Powoduje, że element staje się „duchem”. Zachowuje wszystkie swoje cechy, wymiary i wpływ na bieg dokumentu, ale nie jest rysowany. Przeglądarka zostawia w jego miejscu pustą przestrzeń. Ta właściwość jest dziedziczona.

Można przywrócić widoczność potomkom tak usuniętego elementu nadając im visibility:visible.


Zmodyfikowano: 10.09.2006, 10:47
submit