Składnia CSS

Język CSS przede wszystkim składa się z reguł. Każda reguła składa się ze zbioru właściwości, którym nadaje wartości (czyli np. kolor ma być czerwony, wielkość pisma ma być duża) oraz określenia, do których elementów ma być zastosowana — tzw. selektora (np. zastosuj to tylko do pierwszego akapitu).

 Reguły CSS:

 selektor {właściwość: wartość; inna-właściwość: jakieś wartości;}
 kolejny selektor, jeszcze jeden selektor {więcej-właściwości: wartości;}

Uwaga programiści! W CSS nie wolno umieszczać średnika za nawiasem klamrowym! IE

Po selektorze następuje para nawiasów klamrowych zwierających pary właściwości i nadawanych im wartości. Po nazwie właściwości zawsze jest dwukropek, a kolejne pary właściwości i wartości oddzielone są od siebie średnikiem.

Składnia CSS nigdzie nie wymaga robienia odstępów, ale pozwala umieszczać odstępy, przejścia do nowej linii i komentarze w prawie każdym miejscu.

 selektor
 {
 jakaś-właściwość
 :
 i-jej-wartość
 ;
 }

Komentarze umieszcza się jak w języku C (skrócona składnia z C++ nie jest dozwolona). Nie wolno umieszczać komentarza wewnątrz innego komentarza.

 /* to jest treść komentarza */
 /*
 to też jest
 treść komentarza
 */

Specjalne reguły CSS poprzedzone są znakiem @ i mają różną składnię w zależności od kontekstu.

 @media print {
 #menu {display:none;}
 }
 Ukrycie elementu o identyfikatorze menu przy drukowaniu.


Zmodyfikowano: 21.09.2015, 16:42
submit