Przepływ treści dokumentu

Normalny przepływ treści (ang. normal flow)

Element odsuwa tekst

Normalny przepływ treści to to, czego się spodziewasz. Elementy układają się kolejno jeden pod drugim. Obecność elementu w dokumencie odsuwa inne elementy, tak że żadne na siebie się nie nakładają.

To jest domyślne zachowanie w CSS i określane jest pozycją statyczną (position: static).

Wyjęcie z przepływu treści

Element leży na tekście

W CSS jest pojęcie wyjęcia obiektu z przepływu treści. Oznacza to, że obiekt przestaje istnieć w swoim oryginalnym miejscu w dokumencie i pozostałe elementy są rozstawiane, jakby tego obiektu nie było.

Obiekty wyjęte z biegu dokumentu najczęściej umieszczane są w innym miejscu strony przez pozycjonowanie absolutne.Zmodyfikowano: 29.08.2011, 05:18
submit