CSS Cudzysłowy

Jak wiemy tag <q> służy do cytowania krótkich fragmentów tekstu. Użyty w dokumencie automatycznie wstawia cudzysłowy na początku i końcu tekstu znajdującego się pomiędzy tagami. Za pomocą CSS możemy zmienić cudzysłowy na dowolny inny znak lub zrezygnować z ich wyświetlania. Należy użyć do tego pseudoelementów :before oraz :after. Przykład przedstawia zamianę cudzysłowów na apostrofy.

 q:before { content : "'"; } Zmienia znak wyświetlany przed cytowanym fragmentem.

 q:after { content : "'"; } Zmienia znak wyświetlany po cytowanym fragmencie.

Before i after nie działa w IE

Aby usunąć znak należy pozostawić tylko cudzysłowy.

 q:before { content : ""; }

Alternatywny zapis

Poniższy zawiera typograficznie poprawne cudzysłowy, kodowanie UTF-8 (działa z Firefoksem, Operą):

 q {quotes: "„" "”" "‚" "’"} /* 1 para — pierwsze cudzysłowy; 2 para — zagnieżdżone cudzysłowy */

Niektórzy zaznaczają, że w publikacjach w języku polskim należy stosować francuskie cudzysłowy zagnieżdżone. Wikipedia podaje jednak inny sposób umieszczania — prawidłowy.


Zmodyfikowano: 01.05.2012, 03:03
submit